CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện

Các quán Karaoké tại Sa Pa10:22:27 | 23-04-2015 | Chuyên mục: Bar - cà phê - karaoke

Bảng giá niêm yết dịch vụ hát karaoke tại Sa Pa

      ĐTV: VNĐ
1. Karaoke Phố Xưa  
Địa chỉ: 04- Ngũ Chỉ Sơn - TT Sa Pa
Số ĐT: 0986090342
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng hát 1 loại Giờ                                 120,000
       
2. Karaoke Nhân  
Địa chỉ: 06- Ngũ Chỉ Sơn - TT Sa Pa
Số ĐT: 01687661141
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng hát VIP Giờ                                 300,000
       

3. Karaoke ADAM

 

 

 
Địa chỉ: 030- Ngũ Chỉ Sơn - TT Sa Pa
Số ĐT: 0914646622
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng hát 101 Giờ                                 250,000
2 Phòng hát 201 Giờ                                 250,000
3 Phòng hát 202 Giờ                                 400,000
4 Phòng hát 301 Giờ                                 250,000
5 Phòng hát 302 Giờ                                 250,000
6 Phòng hát 303 Giờ                                 250,000
7 Phòng hát 303 Giờ                                 250,000
       
4. Karaoke Thúy Nga  
Địa chỉ: 058- Ngũ Chỉ Sơn - TT Sa Pa
Số ĐT: 0978613868
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng hát 1 loại Giờ                                 100,000
       

5. Karaoke AKING

 
Địa chỉ: Đường N1 - Chợ mới - TT Sa Pa
Số ĐT: 0977961868
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng VIP 1 Giờ                                 250,000
2 Phòng VIP 2 Giờ                                 400,000
3 Phòng VIP 3 Giờ                                 350,000
4 Phòng VIP 4 Giờ                                 300,000
5 Phòng VIP 5 Giờ                                 350,000
       
6. Karaoke DOMISON  
Địa chỉ: Đường Thạch Sơn - TT Sa Pa 
Số ĐT: 0203 873873
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng loại 1 Giờ                                 200,000
2 Phòng loại 2 Giờ                                 150,000
3 Phòng loại 3 Giờ                                 120,000
       
7. Karaoke EIFFEL  
Địa chỉ: 041-Đường Thạch Sơn - TT Sa Pa 
Số ĐT: 01633799999
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng VIP Giờ                                 300,000
2 Phòng thường Giờ                                 150,000
       

8. Karaoke Hải Yến

 
Địa chỉ: 012- Đường Thạch Sơn - TT Sa Pa 
Số ĐT: 0203 873 555
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng VIP 1 Giờ                                 600,000
2 Phòng VIP 2 Giờ                                 300,000
3 Phòng thường Giờ                                 200,000
       
9. Karaoke Vườn Hồng  
Địa chỉ: 054- Phanxipang - TT Sa Pa 
Số ĐT: 0982504789
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng VIP 1 Giờ                                 150,000
2 Phòng VIP 2 Giờ                                 120,000
3 Phòng thường Giờ                                 100,000
       
10. Karaoke AMAZING  
Địa chỉ: Phố Cầu Mây - TT Sa Pa
Số ĐT: 0986814715
      ĐTV: VNĐ
STT Loại phòng hát Đơn vị tính Số tiền
1 Phòng VIP 1 Giờ  Chưa có giá 
2 Phòng VIP 2 Giờ  
3 Phòng VIP 3 Giờ  
4 Phòng VIP 4 Giờ  
5 Phòng VIP 5 Giờ  

Top