CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện

Niêm yết công khai giá khách sạn07:19:02 | 23-04-2015 | Chuyên mục: Cơ quan quản lý du lịch

Để đảm bảo quyền lợi khách du lịch, thống nhất quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn, tuân thủ pháp luật chung, UBND huyện Sa Pa đã thực hiện yêu cầu tất cả các khách sạn nhà nghỉ thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ tại địa điểm kinh doanh và trên website này. Bản đăng ký này được các đơn vị kinh doanh đăng ký tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sa Pa.

Down bản Excel ở đây

Nguyễn Văn Mạnh - TIPC Lào Cai

Bài viết khác:

Top