CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện

Cộng đồng các dân tộc ở Sapa04:00:22 | 21-04-2015 | Chuyên mục: Cộng đồng dân tộc thiểu số

Huyện Sapa có 6 dân tộc anh em cùng chung sống, trên địa bàn với tổng số dân là 52.899 người ( theo tổng điều tra dân số 01/04/2009). Trong đó người Hmong là 27.324 (51,65%). Người Dao 12.189 (23,04%), người Kinh 9.472 (17,91%), người Tày 2.507 (4,74%), người Giáy 720 (1,36%), người Phù Lá ngành Xá Phó 563 (1,06%). 

Người Hmong gồm có 3 nhóm ngành cơ bản là Hmong lềnh, Hmong đen, Hmong Đỏ sống chủ yếu tại các xã Sapa, San Xả Hồ, Lao Chải, Tả Giàng Phình.

Người Dao phân bố chủ yếu tại các xã: Bản Khoang, Bản Phùng Thanh Kim, Tả Phìn, Nậm Cang.

Người Tày chỉ tập trung ở 3 xã là: Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài. Người Giáy tập trung duy nhất ở Tả Van.

Người Xá Phó cũng ở duy nhất Nậm Sài.

Người Kinh sống tập trung tại thị trấn Sapa và dải rác ở trung tâm các xã.

Ngoài ra còn một số nhỏ các dân tộc khác cùng chung sống trên địa bàn huyện như: Dân tộc Thái, Hoa…. Cộng các dân tộc huyện Sapa sống xen kẽ, đoàn kết với nhau và có những nét đặc trưng riêng của từng dân tộc về phong tục, tập quán và còn lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ bao đời nay.   

Vũ Trọng Duy - TIPC Lào Cai

Bài viết khác:

Top