CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA UBND HUYỆN SAPA
Màu giao diện

Danh sách hướng dẫn viên du lich09:47:12 | 26-04-2015 | Chuyên mục: Hướng dẫn viên địa phương

Xuất phát từ mong muốn có một cơ sở dữ liệu về thông tin của các hướng dẫn viên tại Sa Pa, cũng như các công ty lữ hành dễ tìm kiếm, tra cứu và liên lạc khi cần thiết. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai cập nhật danh sách hương dẫn viên.

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI SAPA

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

DÂN TỘC

SỐ CNTMV

SỐ THỂ HD

NƠI CẤP

I

Công ty TNHH Phú Thịnh

0203871331

 

 

 

 

1

Lê Đức Chung

 

Kinh

 

530714

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Chảo San Mẩy

 

Dao

 

0890612

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Phạm Hồng Cường

 

Kinh

 

0930612

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Trần Minh Thắng

 

Kinh

 

112140130

Tổng cục Du lịch

5

Trần Đức Kiên

 

Kinh

 

110140313

Tổng cục Du lịch

6

Trịnh Văn Việt

 

Kinh

 

1011403123

Tổng cục Du lịch

7

Phạm Xuân Hảo

 

Kinh

 

110120186

Tổng cục Du lịch

8

Vũ Anh Tuấn

 

Kinh

 

520714

Sở VHTTDL Lào Cai

II

Công ty TNHH MTV Du lịch Sa Pa

 

 

 

 

 

1

Hà Văn Hoàng

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Nguyễn Văn Nam

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Giàng Thị Linh

 

Mông

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Tạ Đức Nghiệp

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Vũ Anh Dũng

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Nguyễn Văn Cương

 

Tày

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Lê Trung Kiên

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

III

Công ty TNHH Đức Minh

0203871881

 

 

 

 

1

Lê Hữu Ước

 

Kinh

 

0350612

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Trần Lê Anh Tuấn

 

Kinh

 

0360612

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Tạ Thị Thu Hà

 

Kinh

 

0380612

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Trần Quang Huy

 

Kinh

 

120612

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Trần Văn Xuân

 

Kinh

 

0410612

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Ngô Hoàng Hiệp

 

Kinh

 

0420612

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Vũ Quốc Khánh

 

Kinh

 

0430612

Sở VHTTDL Lào Cai

8

Chảo Tả Mẩy

 

Dao

 

0450612

Sở VHTTDL Lào Cai

9

Giàng Thị Mỷ

 

Mông

 

0470612

Sở VHTTDL Lào Cai

10

Trần Quang Huy

 

Kinh

 

390612

Sở VHTTDL Lào Cai

11

Nguyễn Văn Qui

 

Kinh

 

 

 

12

Má A Mình

 

Mông

 

 

 

13

Nông Tiến Lập

 

Tày

 

 

 

14

Nguyễn Mạnh Cường

 

Mường

 

 

 

15

Lý Sử Mẩy

 

Dao

 

 

 

IV

Công ty TNHH MTV Kết nối trái tim

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Viết Đạo

 

Kinh

 

115110110

Tổng cục Du lịch

2

Phạm Trung Hiếu

 

Kinh

 

131100120

Tổng cục Du lịch

3

Trần Văn Duyên

 

Kinh

 

133110163

Tổng cục Du lịch

4

Lê Thị Thuận Ánh

 

Kinh

 

110112294

Tổng cục Du lịch

5

Giàng Thị Sớ

 

Mông

 

2320912

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Giàng Thị Tùng

 

Mông

 

2581012

 

7

Giàng Thị Giao

 

Mông

 

3080713

 

8

Lò Thị Su

 

Mông

 

2681112

 

9

Giàng Thị Gốm

 

Mông

 

0031212

 

V

Công ty Cổ phần TM – Du lịch Bạn Đồng Hành

0203873625

 

 

 

 

1

Đào Thanh Bình

 

Kinh

 

101101310

Tổng cục Du lịch

2

Nguyễn Huy Hùng

 

Kinh

 

133100109

Tổng cục Du lịch

3

Nguyễn Cường Trung

 

Kinh

 

101100808

Tổng cục Du lịch

4

Nguyễn Văn Ngọc

 

Kinh

 

 

 

5

Nguyễn Anh Dũng

 

Kinh

 

3020813

 

6

Mai Xuân Đông

 

Kinh

 

 

 

7

Giàng Thị Pằng

 

Mông

 

 

 

8

Phạm Quốc Hưng

 

Kinh

 

 

 

9

Vũ Đức Quỳnh

 

Kinh

 

 

 

10

Lồ Thị Sớ

 

Mông

 

 

 

11

Lý Thị Dung

 

Mông

 

 

 

12

Trăng Thị Dở

 

Mông

 

 

 

13

Sùng Thị My

 

Tày

 

 

 

14

Lý Mẩy Sinh

 

 

 

 

 

15

Má Thị Phính

 

 

 

 

 

16

Lù Thị Chư

 

Mông

 

 

 

17

Sùng Thị Mú

 

 

 

 

 

VI

Công ty TNHH Cát Cát Sa Pa

0203871387

 

 

 

 

1

Hoàng Ngọc Minh

 

Kinh

 

 

 

2

Đặng Ngọc Anh

 

Kinh

 

101100605

 

3

Phạm Tiến Dũng

 

Kinh

 

124100113

 

4

Lý Thị Chai

 

Mông

400714

 

 

5

Sùng Thị Mẩy

 

Mông

1890712

 

 

6

Lý Thị Cở

 

Mông

390714

 

 

7

Sùng Thị My

 

Mông

 

 

 

8

Hạng Thị Chư

 

 

 

370714

 

9

Thào Thị Cha

 

 

 

 

 

10

Giàng Thị So

 

 

 

410714

 

11

Má Thị Tình

 

 

 

91212

 

12

Giàng Thị Mảo

 

 

 

 

 

13

Hạng Thị Chi

 

 

 

370714

 

VII

Công ty TNHH DL-TM Hùng Vỹ

0203871245

 

 

 

 

1

Phạm Ngọc Thành

 

Kinh

 

000100

 

2

Nguyễn Triệu Tuấn

 

Kinh

 

 

 

3

Giàng Thị Di

 

Mông

 

 

 

4

Nguyễn Danh Dương

 

Kinh

 

 

 

5

Trần Anh Phương

 

Kinh

 

 

 

6

Giàng Thị Mỏ

 

Mông

 

 

 

7

Hạng Thị Khu

 

Mông

 

 

 

8

Giàng Thị Lang

 

Mông

 

 

 

9

Lý Thị Dở

 

Dao

 

 

 

10

Hoàng Văn Đôn

 

Kinh

 

 

 

11

Lò Tả Mẩy

 

Dao

 

 

 

12

Lý Thị Chai

 

Mông

 

 

 

13

Giàng Thị Pằng

 

Mông

 

 

 

VIII

Công ty TNHH MTV Mai Anh

0203872968

 

 

 

 

1

Lý Thị Si

 

Mông

320714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Giàng Thị Dinh

 

Mông

270714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Lồ Thị Phính

 

Mông

290714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Giàng Thị Mẩy

 

Mông

300714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Giàng Thị Sài

 

Mông

260714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Giàng Thị Măng

 

Mông

280714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Lồ Thị Sú

 

Mông

2330912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

8

Giàng Thị Sáng

 

Mông

2340912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

9

Giàng Thị Vu

 

Mông

2350912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

10

Vàng A Cha

 

Mông

2310912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

11

Sùng Thị Sáy

 

Mông

2451012

 

Sở VHTTDL Lào Cai

12

Nguyễn Tất Hùng

 

Kinh

2401012

 

Sở VHTTDL Lào Cai

13

Lồ Thị Nhứ

 

Mông

22451212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

14

Lồ Thị Xu

 

Mông

2471212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

15

Lồ Thị Số

 

Mông

2451212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

16

Lý Thị Chư

 

Mông

2481212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

17

Nguyễn Văn Đại

 

Kinh

2521012

 

Sở VHTTDL Lào Cai

28

Trần Bá Quyền

 

Kinh

1011422868

 

Tổng cục Du lịch

19

Lồ Thị Sú Linh

 

Mông

1420612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

20

Giàng Thị Pàng

 

Mông

1330612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

21

Lý Thị Phính

 

Mông

1789712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

22

Giàng Thị Ghếnh

 

Mông

1310612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

23

Má Thị Sang

 

Mông

1360612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

24

Nguyễn Văn Hải

 

Kinh

1390612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

25

Giàng Thị Vang

 

Mông

1880712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

26

Lý Thị Sung

 

Mông

1790712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

27

Giàng Thị Ghênh

 

Mông

1860712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

28

Giàng Thị Chú

 

Mông

1800712

 

 

29

Lồ Thị Chư

 

Mông

2020812

 

Sở VHTTDL Lào Cai

30

Nguyễn Văn Cương

 

Kinh

 

 

 

IX

Chi nhánh công ty Nối Vòng Tay

0203873110

 

 

 

 

1

Hồ Văn Đồng

 

Kinh

 

110100161

Tổng cục Du lịch

2

Phạm Sơn Tùng

 

Kinh

0980612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Tường Mạnh Quý

 

Kinh

0970612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Nguyễn Thị Liên

 

Kinh

 

 

 

X

Công ty TNHH Đường Mòn Miền Núi

0203872988

 

 

 

 

1

Trần Văn Hùng

 

Kinh

2890713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Lý Thị Do

 

Mông

950914

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Lý Thị Sông

 

Mông

950914

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Lý Láo San

 

Dao

340714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Vàng Thị Sung

 

Mông

350714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Lý Mẩy Pết

 

Dao

360714

 

 

7

Sùng A Sinh

 

Mông

330714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

8

Giàng Thị Si

 

Mông

2900713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

9

Nguyễn Đình Thụy

 

Kinh

2810713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

10

Đoàn Anh Tuấn

 

Kinh

 

101101454

Tổng cục Du lịch

11

Đào Mạnh Hùng

 

Kinh

 

110140301

Tổng cục Du lịch

12

Tạ Quang Thành

 

Kinh

 

110140300

Tổng cục Du lịch

13

Lý Thị Giả

 

Mông

2880713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XI

Công ty TNHH Cường Hương

0203871444

 

 

 

 

1

Nguyễn Danh Dương

 

Kinh

740612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Nguyễn Mạnh Quyền

 

Kinh

850612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Hoàng Văn Định

 

Kinh

1530712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Nguyễn Bắc Đảo

 

Kinh

1720712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Nguyễn Quốc Dũng

 

Kinh

1660712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Má A Phà

 

Mông

1090612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Nguyễn Đăng Thắng

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

8

Ma A Dũng

 

Mông

640612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

9

Phùng Đình Thế

 

Kinh

1700712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

10

Lý Thị So

 

Dao

1670712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

11

Trần Như Ánh

 

Kinh

1710712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

12

Lý Thị Bâu

 

Dao

1630712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

13

Má A Chinh

 

Mông

570612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

14

Giàng Thị Mú

 

Mông

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

15

Phạm Văn Hiển

 

Kinh

1620712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

16

Má A Chinh

 

Mông

570612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

17

Nguyễn Tiến Dũng

 

Kinh

1280612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

18

Lò Thị Mảo

 

Mông

290612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

19

Má Thị Sài

 

Mông

1290612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

20

Hạng Thị Khu

 

Mông

790612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

21

Nguyễn Trí Toản

 

Kinh

1480612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

22

Lý Lở Mẩy

 

Dao

680612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

23

Giàng Thị Di

 

Mông

820612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XII

Công ty TNHH MTV Đường Mòn Việt Nam

0203872192

 

 

 

 

1

Đinh Hoài Vinh

 

Kinh

2180912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Nguyễn Văn Chương

 

Kinh

2820713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Lê Xuân Thọ

 

Kinh

2820713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Phí Tiến Trường

 

Kinh

2170912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Lê Thị Loan

 

Kinh

190714

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Nguyễn Thị Duyên

 

Kinh

2190912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Triệu Tần Tá

 

Kinh

560612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

8

Hán Thị Thu Hà

 

Kinh

2840713

 

Sở VHTTDL Lào Cai

9

Triệu Bích Nga

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

10

Nguyễn Ngọc Nguyên

 

Kinh

550612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

11

Lý Lở Mẩy

 

Dao

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

12

Giàng Thị Lam

 

Mông

2210912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

13

Sùng A Sình

 

Mông

2761212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

14

Lý Thị Sú

 

Mông

3621113

 

Sở VHTTDL Lào Cai

15

Nguyễn Đăng Thu

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

16

Tạ Thị Loan

 

Kinh

2411012

 

Sở VHTTDL Lào Cai

17

Hoàng Văn Tình

 

Kinh

 

 

Sở VHTTDL Lào Cai

18

Thào Thị Cha

 

Kinh

1460612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

19

Trần Quốc Nam

 

Kinh

12514024

 

Sở VHTTDL Lào Cai

20

Lý Thị Ly

 

Mông

1930712

 

Sở VHTTDL Lào Cai

21

Bùi Văn Duy

 

Kinh

101142789

 

Tổng cục Du lịch

22

Bùi Thị Hạnh

 

Kinh

 

 

 

XIII

Công ty TNHH Việt Hùng

0203871313

 

 

 

 

1

Nguyễn Việt Hưng

 

Kinh

170612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Vũ Quang Khả

 

Kinh

180612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Đỗ Nho Thường

 

Kinh

190612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Quách Thị Định

 

Kinh

200612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Lương Văn Đạt

 

Kinh

210612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Nguyễn Hữu Hoàng

 

Kinh

220612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

7

Nguyễn Văn Cương

 

Kinh

230612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XIV

Công ty Khám Phá Việt

0203872606

 

 

 

 

1

Trần Ngọc Dũng

 

Kinh

960612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Lục Văn Hướng

 

Tày

147612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Nguyễn Chí Toản

 

Kinh

1480612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XV

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hoàng Liên

0203887899

 

 

 

 

1

Má A Sử

 

Mông

3050813

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Má A Di

 

Mông

3060813

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Má A Chá

 

Mông

3110813

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Má A Giang

 

Mông

3080813

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Lý A Sử

 

Mông

3010813

 

Sở VHTTDL Lào Cai

6

Giàng A Cáng

 

Mông

61212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XVI

Công ty TNHH MTV Cát Nhỏ

0976777833

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Giang

 

Kinh

36711113

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Trần Văn Ngọc

 

Kinh

960612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Hạng A Lử

 

Mông

 

 

 

4

Hạng A Dình

 

Mông

 

 

 

5

Lồ A Sinh

 

Mông

 

 

 

6

Má A Giáo

 

Mông

 

 

 

XVII

Công ty TNHH MTV Du lịch Tầm nhìn Sa Pa

0203871243

 

 

 

 

1

Nguyễn Thành Chung

 

Kinh

2361012

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Lồ Thị Xá

 

Mông

3631113

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Lồ Thị Máy

 

Mông

3611113

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XVIII

Công ty TNHH Con Đường Tây Bắc

020216985

 

 

 

 

1

Lý Thị Châm

 

Mông

990612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Vũ Văn Hải

 

Kinh

1000612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

3

Nguyễn Đức Hảo

 

Kinh

1010612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

4

Phạm Thanh Giang

 

Kinh

1020612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

5

Hà Hải Nam

 

Kinh

1030612

 

Sở VHTTDL Lào Cai

XIX

Công ty TNHH Sa Pa Ô Châu

 

 

 

 

 

1

Chang A Súa

 

Mông

71212

 

Sở VHTTDL Lào Cai

2

Giàng Thị Dơ

 

Mông

2080912

 

Sở VHTTDL Lào Cai

 

Top